ADVOKAT

Vi gir bistand til privatpersoner, organisasjoner og små- og mellomstore bedrifter i saker hvor det har oppstått en tvist. Vi kan også hjelpe til med å forebygge en konflikt. Det være seg å utarbeide avtaler, testament eller annet.

Hos oss er vi allmennpraktikere og tar saker innenfor de fleste rettsområder, for eksempel innen arbeidsrett, fast eiendom, arv, strafferett, familierett, barnevern, pengekrav, kontraktsrett mv. I de tilfellene der vi ikke har kompetanse eller kapasitet så vil vi kunne henvise deg videre til en dyktig advokat. 

 

Vårt hovedmål er å få oversikt over sakens faktiske side, for deretter å gi deg råd knyttet til din posisjon i saken. Sammen bestemmer vi veien videre.

 

I straffesaker er bistand fra advokat i stor grad dekket av det offentlige. I andre saker kan du ha fri advokatbistand via dine forsikringer (for eksempel innboforsikring). Dette avklarer vi i første møte.