top of page

ADVOKAT

Vi yter bistand til privatpersoner, organisasjoner og små- og mellomstore bedrifter i saker hvor det har oppstått en tvist. Vi kan også bistå med å forebygge fremtidige tvister gjennom utarbeidelse av avtaler, testament eller annet.

Våre advokater er allmennpraktikere og tar saker innenfor de fleste rettsområder. Vår kjernevirksomhet er innenfor arbeidsrett, fast eiendom, arv, strafferett, familierett, barnevern, pengekrav, kontraktsrett mv. Dersom vi ikke skulle ha kompetanse eller kapasitet, vil vi kunne henvise deg videre til en dyktig advokat. 

 

Vårt hovedmål er å få oversikt over sakens faktiske side, for deretter å gi deg råd knyttet til din posisjon i saken. Sammen bestemmer vi veien videre.
 


I straffesaker er bistand fra advokat i stor grad dekket av det offentlige. I andre saker kan du ha fri advokatbistand via dine forsikringer (for eksempel innboforsikring) eller gjennom fri rettshjelp. Dette avklarer vi i første møte.

bottom of page