top of page

MEKLING

Mekling er bistand til forhandlinger mellom to eller flere parter som er i konflikt, og egner seg like godt både i forretningskonflikter og private konflikter.

Målet er å komme frem til en frivillig forliksavtale som avslutter konflikten og som er fremtidsrettet på den måten at partene kan fungere videre sammen.

OM MEKLING

Tradisjonell tvisteløsning skjer ved at du går til advokat som sender klage til Forliksrådet eller stevning til tingretten. I alle saker får man nå tilbud om å mekle underveis i denne prosessen. Mange vil være tjent må å ta denne meklingen på et tidligere tidspunkt.

  • Finn en mekler dere har tillit til

  • Møt hverandre ansikt til ansikt og løs konflikten

  • Effektivt og smart

 

Det gjennomsnittlige behandlingstiden for tvistesaker var i 2020 176 dager for å få dom i tingretten. Med en ankebehandling går tidsbruken betydelig opp, og det er ikke unormalt å ha en tvist gående over flere år. All erfaring tilsier at det er både økonomisk og energimessig krevende å stå i konflikter. En Mekling kan iverksettes på svært kort tid og bidra til a du får lagt konflikten bak deg.

 

Mekling er et substitutt til vanlig domstolsbehandling av en tvist hvor du overlater til en tredjepart å avgjøre din sak. I mekling er det du selv som bestemmer utfallet av en sak.

MEKLING I PRAKSIS

Mekling er aktuelt når du står i en konflikt med en eller flere andre og dere ikke sammen klarer å bli enige om en felles løsning. Finn en mekler dere har tiltro til, og som kan hjelpe dere til å finne en løsning på konflikten. Det er en forutsetning at dere er villige til å gi og ta, og sammen finne et optimalt resultat for å legge konflikten bak dere. Som mekler kan jeg rådgi og i bidra til at dere finner en god, effektiv og kostnadsmessig løsning.

TYPE SAKER

Alt kan mekles. Fra store avtaler mellom stater og private avtaler i milliardklassen. For min del mekles mindre tvister mellom privatpersoner og små-/mellomstore selskaper. Særlig er barnefordeling, pengekrav og nabotvister egnet til å bli meklet.

bottom of page