SAMARBEIDSAVTALER

Vi har inngått samarbeidsavtale med Norges Bondelag for juridisk bistand til deres medlemmer. Kontakt oss for informasjon om de særskilte betingelser som gjelder.

I forbindelse med kjøp og salg av eiendom samarbeider vi med eiendomsmegler Henrik Ernesto Øygarden, jurist & partner i Eie Eiendomsmegling Majorstuen, mob: +47 480 95 859, e-post: he@eie.no, web: https://eie.no/ansatt/henrik-ernesto-oygarden/