top of page

PRISER OG BETINGELSER

Djerv advokatfirma jobber etter timepris, men fast pris for oppdraget kan i noen tilfeller avtales.

SKRIFTLIG AVTALE

Vi inngår alltid skriftlig avtale før vårt arbeid starter slik at våre betingelser er kjent og vårt oppdrag tydelig.

Siden timepris kan variere ut fra oppdragets art og varighet mv., så vil timeprisen fremkomme i oppdragsbekreftelsen, slik at du som kunde vet hva du skal betale per time allerede før arbeidet starter.

 

Våre faktureringsrutiner vil også fremkomme. Hvis det er ønskelig vil vi kunne informere om påløpte kostnader etter nærmere avtalte frekvens.

HONORARER

I henhold til Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk» gis våre klienter følgende orientering om vårt grunnlag for honorararbeid:

 

 

Privatkunder     

Veiledende timepris

fra kr 1 800 til kr 2.500,- + mva.

 

Forretningskunder

Veiledende timepris

fra kr 2.000 til kr 3.000,- + mva

 

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken, utover helt korte beskjeder.

UTLEGG OG ANDRE SÆRSKILTE KOSTNADER

Utlegg og andre særskilte kostnader i sakens anledning faktureres i tillegg til salær.

bottom of page