top of page

FREMTIDSFULLMAKT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum interdum orci ante, faucibus imperdiet ex bibendum vitae. Maecenas nec quam rhoncus, eleifend augue sed, egestas tellus. Ut non tempor tellus, vitae convallis dolor. 

OM MEKLING

Tradisjonell tvisteløsning skjer ved at du går til advokat som sender klage til Forliksrådet eller stevning til tingretten. I alle saker får man nå tilbud om å mekle underveis i denne prosessen. Mange vil være tjent må å ta denne meklingen på et tidligere tidspunkt.

  • Finn en mekler dere har tillit til

  • Møt hverandre ansikt til ansikt og løs konflikten

  • Effektivt og smart

 

Det gjennomsnittlige behandlingstiden for tvistesaker var i 2020 176 dager for å få dom i tingretten. Med en ankebehandling går tidsbruken betydelig opp, og det er ikke unormalt å ha en tvist gående over flere år. All erfaring tilsier at det er både økonomisk og energimessig krevende å stå i konflikter. En Mekling kan iverksettes på svært kort tid og bidra til a du får lagt konflikten bak deg.

 

Mekling er et substitutt til vanlig domstolsbehandling av en tvist hvor du overlater til en tredjepart å avgjøre din sak. I mekling er det du selv som bestemmer utfallet av en sak.

MEKLING I PRAKSIS

Mekling er først aktuelt når du står i en konflikt med en eller flere andre og dere ikke sammen klarer å bli enige om en felles løsning. Finn en mekler dere har tiltro til kan hjelpe dere til å finne en løsning på konflikten. Det er en forutsetning at dere er villig til å gi og ta og sammen finne et optimalt resultat for å legge konflikten bak der og gå videre. Som mekler kan jeg rådgi og i bidra til at dere finner en effektiv og kostnadsmessig god løsning.

TYPE SAKER

Alt kan mekles. Fra store avtaler mellom stater og private avtaler i miliardklassen. For min del mekles mindre tvister mellom privatpersoner og små-/mellomstore selskaper. Særlig er barnefordeling, pengekrav og nabotvister egnet til å bli meklet.

bottom of page