top of page

BIO

Espen Johansen

 

ADVOKAT OG MEKLER

+ 47 922 44 480‬

espen@djerv.as
 

Arbeidserfaring

 

2018 –            Advokat, Djerv advokatfirma

2013 –            Advokat, Advokatfirma Espen Henrik Johansen

2009 –            Veileder/sensor, masteroppgaver, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

2006 –            Sensor, Politihøgskolen i Oslo

2014 – 2015   Høgskolelektor, Politihøgskolen

2008 – 2013  Advokat, Advokatfirma SmedsrudStoltz

2004 – 2008   Politiadvokat, Oslo politidistrikt

2006 – 2007   Høgskolelektor, Politihøgskolen, 50% stilling

1998 – 2004   Politibetjent, Oslo Politidistrikt

1997 – 1998   Lensmannsbetjent, Haugesund politidistrikt

1994 – 1997   Sikkerhetsvakt, Regjeringskvartalet

1993 – 1994   Sersjant, Artilleriet

 

 

Utdanning

 

2017                Mekler, advokatforeningen

2008                Advokatbevilling

1999 – 2004    Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

1994 – 1997    Politihøgskolen i Oslo

1992 – 1993    Befalsskolen for Artilleriet

 

 

Medlemsskap

 

Den Norske Advokatforening

Forsvarergruppen av 1977

Lars Morten Bjørkholt

 

ADVOKAT

+ 47 920 36 046

lars@djerv.as

Arbeidserfaring

 

2018 –             Advokat, Djerv advokatfirma

​2018 –             Sjefsjurist Heimevernet (oberstløytnant, deltid)

2014 – 2018    Generaladvokat, Generaladvokatembetet

2013 – 2014    Krigsadvokat/førstekrigsadvokat, Generaladvokatembetet

2009 – 2013    Juridisk rådgiver, Forsvaret 

2008 – 2009    Advokatfullmektig, Wikborg Rein & Co.

2008                Juridisk rådgiver, National Contingent Commander (Afghanistan),

2006 – 2008    Juridisk rådgiver, Forsvaret

1994 – 2006    Offiser, militærpolitiet, Forsvaret

 

 

Utdanning

 

2006                Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

​2004 – 2005    Ettårig studie, Krigsskolen

​2000                Krigsskolens kvalifiseringskurs, Krigsskolen

​1996 – 1999    Politihøgskolen 

1992 – 1993    Befalsskole, militærpoliti

 

 

Verv / kurs / annet

2013 –             Veileder/sensor, masteroppgaver, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

2010 –             Sensor, bacheloroppgaver, Krigsskolen

2013                Påtalekurs, Nordland statsadvokatembeter

​2009                Advokatkurset

​1999 –             Diverse kurs i militær jus, krigens folkerett, etterforsking m.m.

Line Isabel Aaløkken

 

ADVOKATFULLMEKTIG

+ 47 976 44 523

line@djerv.as

Arbeidserfaring

 

2023-              Advokatfullmektig, Djerv advokatfirma
2020–             Advokatassistent, Djerv advokatfirma​

 

 

Utdanning

 

2017-2022     Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2016-2017     International Business, University of Sydney
2015-2016     Økonomi og Administrasjon, OsloMet - Storbyuniversitetet

 

espenjohansen
larsmorten
line
bottom of page