top of page
OM OSS

DJERV (fra norrønt djarfr) viser til en persons evne til å forsvare, vise mot eller være modig

OM OSS

Din sak – vårt oppdrag.

Vi vet at din sak er viktigst for deg. 

 

Djerv Advokatfirma AS består av advokater med bred erfaring fra straff, forvaltning og prosedyre for domstolen. Vi yter bistand innenfor et bredt saksfelt med særlig vekt på straff, arbeidsrett, fast eiendom, pengekrav samt barne- og familierett. 

 

Vi jobber tett med deg som vår oppdragsgiver. Vår erfaring tilsier at dette, kombinert med en konstruktiv dialog med motpart og andre aktører, legger grunnlaget for at du skal oppnå et best mulig resultat. Ved behov innhenter vi bistand fra andre spesialister.

 

Vi tilbyr engasjert og tydelig rådgivning!

KONTAKTS OSS
bottom of page