DJERV (fra norrønt djarfr) viser til en persons evne til å forsvare, vise mot eller være modig

OM OSS

Din sak – vårt oppdrag!

 

Vi vet at din sak er det viktigste for deg. 

 

Djerv Advokatfirma AS består av tre engasjerte advokater med særlig erfaring fra straffesaker, herunder økonomisk kriminalitet. Vi yter også bistand innenfor fagområdene arbeidsrett, barne- og familierett, arv og skifte, samt fast eiendom. 

 

Vi jobber tett med deg som vår oppdragsgiver. Vår erfaring tilsier at dette, kombinert med en konstruktiv dialog med motpart og andre aktører, legger grunnlaget for at du skal oppnå et best mulig resultat.

 

Vi er engasjerte og tydelige – alt for din sak!

VÅRE ADVOKATER

Trond Eirik Aansløkken

+ 47 911 13 674‬

trond@djerv.as

Arbeidserfaring

 

2018               Advokat, Djerv advokatfirma

2016               Advokatfirmaet Trond Eirik Aansløkken

2011 – 2015   Advokat, Kindem & Co advokatkollegiet

2007 – 2011   Advokat, Advokatfirmaet Andenæs Aaløkken Veum DA 

2005               Dommerfullmektig, Fjordane tingrett

2004               Politiinspektør, Internasjonal seksjon, Politidirektoratet

2001 – 2006   Politiadvokat, Oslo politidistrikt

1999 – 2001   Legal Adviser (Major), Norwegian Infantry Battalion (Kosovo)

                       National Contingent Commander KFOR  (Makedonia)

1998 – 1999   Juridisk konsulent ØKOKRIM

 

 

Utdanning

 

1999               Cand Jur Universitetet i Oslo, Det juridisk fakultet

1988 – 1989   Befalsskolen for Hærens Sanitet

 

 

Verv / kurs

 

2011                Fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett

2011 – 2015    Verv som advokat i Spesialenheten for politisaker, Etterforskingsavdelingen Øst-Norge

2006                Justisdepartementets «Styrkebrønn» – medlem av beredskapsgruppe for internasjonal sivil krisehåndtering 

2003 – 2004    Medsensor ved spesialoppgave (Det juridiske fakultet, UiO) 

2002                Advokatkurs for jurister (Norges juristforbund)                            

2000                Krigens folkerett (Juridisk avdeling/Forsvarets Overkommando) 

Espen Johansen

+ 47 922 44 480‬

espen@djerv.as

Arbeidserfaring

 

2018 –            Advokat, Djerv advokatfirma

2013 –            Advokat, Advokatfirma Espen Henrik Johansen

2009 –            Veileder/sensor, masteroppgaver, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

2006 –            Sensor, Politihøgskolen i Oslo

2014 – 2015   Høgskolelektor, Politihøgskolen

2008 – 2013  Advokat, Advokatfirma SmedsrudStoltz

2004 – 2008   Politiadvokat, Oslo politidistrikt

2006 – 2007   Høgskolelektor, Politihøgskolen, 50% stilling

1998 – 2004   Politibetjent, Oslo Politidistrikt

1997 – 1998   Lensmannsbetjent, Haugesund politidistrikt

1994 – 1997   Sikkerhetsvakt, Regjeringskvartalet

1993 – 1994   Sersjant, Artilleriet

 

 

Utdanning

 

2017                Mekler, advokatforeningen

2008                Advokatbevilling

1999 – 2004    Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

1994 – 1997    Politihøgskolen i Oslo

1992 – 1993    Befalsskolen for Artilleriet

 

 

Medlemsskap

 

Den Norske Advokatforening

Forsvarergruppen av 1977

Lars Morten Bjørkholt

+ 47 920 36 046

lars@djerv.as

Arbeidserfaring

 

2018 –             Advokat, Djerv advokatfirma

​2018 –             Sjefsjurist Heimevernet (oberstløytnant, deltid)

2014 – 2018    Generaladvokat, Generaladvokatembetet

2013 – 2014    Krigsadvokat/førstekrigsadvokat, Generaladvokatembetet

2009 – 2013    Juridisk rådgiver, Forsvaret 

2008 – 2009    Advokatfullmektig, Wikborg Rein & Co.

2008                Juridisk rådgiver, National Contingent Commander (Afghanistan),

2006 – 2008    Juridisk rådgiver, Forsvaret

1994 – 2006    Offiser, militærpolitiet, Forsvaret

 

 

Utdanning

 

2006                Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

​2004 – 2005    Ettårig studie, Krigsskolen

​2000                Krigsskolens kvalifiseringskurs, Krigsskolen

​1996 – 1999    Politihøgskolen 

1992 – 1993    Befalsskole, militærpoliti

 

 

Verv / kurs / annet

2013 –             Veileder/sensor, masteroppgaver, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

2010 –             Sensor, bacheloroppgaver, Krigsskolen

2013                Påtalekurs, Nordland statsadvokatembeter

​2009                Advokatkurset

​1999 –             Diverse kurs i militær jus, krigens folkerett, etterforsking m.m.