VÅRE ADVOKATER

Trond Eirik Aansløkken

+ 47 911 13 674

trond@djerv.as

Arbeidserfaring

 

2018

Advokat/partner Djerv advokatfirma

 

2016

Advokatfirmaet Trond Eirik Aansløkken

 

2011 – 2015

Advokat, Kindem & Co advokatkollegiet

 

2007 – 2011

Advokat, Advokatfirmaet Andenæs Aaløkken Veum DA 

 

2005

Dommerfullmektig, Fjordane tingrett

2004

Politiinspektør, Internasjonal seksjon, Politidirektoratet

 

2001 – 2006

Politiadvokat, Oslo politidistrikt

 

1999 – 2001

Legal Adviser (Major), Norwegian Infantry Battalion (Kosovo)

National Contingent Commander KFOR  (Makedonia)

 

1998 – 1999

Juridisk konsulent ØKOKRIM

 

 

Utdanning

 

1999

Cand Jur Universitetet i Oslo, Det juridisk fakultet

 

1988 – 1989

Befalsskolen for Hærens Sanitet

Verv / kurs

 

2011

Fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett

 

2011 – 2015

Verv som advokat i Spesialenheten for politisaker, Etterforskingsavdelingen Øst-Norge

 

2006

Justisdepartementets «Styrkebrønn» – medlem av beredskapsgruppe for internasjonal sivil krisehåndtering 

 

2003 – 2004

Medsensor ved spesialoppgave (Det juridiske fakultet, UiO) 

 

2002

Advokatkurs for jurister (Norges juristforbund)

 

2000

Krigens folkerett (Juridisk avdeling/Forsvarets Overkommando)

Espen Johansen

+ 47 922 44 480‬

espen@djerv.as
 

Arbeidserfaring

 

2018 –

Advokat/partner Djerv advokatfirma

 

2013 –

Advokat/eier, Advokatfirma Espen Henrik Johansen

 

2009 –

Veileder/sensor, masteroppgaver, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

 

2006 –

Sensor, Politihøgskolen i Oslo

 

2014 – 2015

Høgskolelektor, Politihøgskolen

 

2008 – 2013

Advokat, Advokatfirma SmedsrudStoltz

2004 – 2008

Politiadvokat, Oslo politidistrikt

 

2006 – 2007

Høgskolelektor, Politihøgskolen, 50% stilling

 

1998 – 2004

Politibetjent, Oslo Politidistrikt

 

1997 – 1998

Lensmannsbetjent, Haugesund politidistrikt

 

1994 – 1997

Sikkerhetsvakt, Regjeringskvartalet

 

1993 – 1994

Sersjant, Artilleriet

Utdanning

 

2017

Mekler, advokatforeningen

 

2008

Advokatbevilling

 

1999 – 2004

Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

 

1994 – 1997

Politihøgskolen i Oslo

 

1992 – 1993

Befalsskolen for Artilleriet

 

 

Medlemsskap

 

Den Norske Advokatforening

Forsvarergruppen av 1977

Lars Morten Bjørkholt

+ 47 920 36 046

lars@djerv.as

Arbeidserfaring

 

2018 –

Advokat/partner Djerv advokatfirma

 

​2018 –

Sjefsjurist Heimevernet (oberstløytnant, deltid)

 

2013 –

Veileder/sensor, masteroppgaver, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

 

2010 –

Sensor, bacheloroppgaver, Krigsskolen

 

2014 – 2018

Generaladvokat, Den militære påtalemyndighet/Generaladvokatembetet

 

2013 – 2014

Krigsadvokat/førstekrigsadvokat, Den militære påtalemyndighet/Generaladvokatembetet

 

2009 – 2013

Juridisk rådgiver, Forsvaret 

 

2008 – 2009

Advokatfullmektig, Wikborg, Rein & Co.

 

2008

Juridisk rådgiver (major), National Contingent Commander (Afghanistan),

 

2006 – 2008

Juridisk rådgiver, Forsvaret

 

1994 – 2006

Offiser, militærpolitiet, Forsvaret

Utdanning

 

2006

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

2004 – 2005

Ettårig studie, Krigsskolen

 

​2000

Krigsskolens kvalifiseringskurs, Krigsskolen

 

​1996 – 1999

3-årig grunnutdanning politi, Politihøgskolen 

 

1992 – 1993

Befalsskole, militærpoliti

Verv / kurs

 

2013

Påtalekurs, Nordland statsadvokatembeter

 

​2009

Advokatkurset

 

1999 –

Diverse kurs i militær jus, krigens folkerett, etterforsking m.m.